Arkistonmuodostaja: Uudenmaan lääninhallitus
Arkisto: Uudenmaan lääninhallituksen yhteisarkisto II - Sarjat


Viittaukset

katso myös: Uudenmaan lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston arkisto

Rajavuodet

1973 - 1997

Määrä (hm)

79,04 Järjestetty: 79,04 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Järjestämisperiaate

    Vuosien 1988-1997 diaarikaavat on arkistoitu arkistoyksikköön Aa:61. Diaaritulosteet (Aa:1-Aa:60) löytyvät järjestettynä systemaattisesti (asiaryhmittäin), vireillepanijan mukaan sekä kronologisesti. Diaarikaavasta selviää lääninhallituksen tehtävät asiaryhmittäin. Uudenmaan lääninhallituksen yhteisarkisto II on koottu vuosien 1988-1997 ajalta. Aikarajauksen perusteina ovat vuoden 1988 alusta voimaan tullut uusi arkistonmuodostussuunnitelma ja KASTE-diaarijärjestelmä, sekä se, että Uudenmaan lääninhallitus lakkasi suurlääniuudistuksessa olemasta 1.9.1997. Toistesarjassa D käyvät ilmi sekä osastojen entiset että uudistusten jälkeiset nimet. Sarjassa Ea on diaariryhmien mukaisessa numerojärjestyksessä Uudenmaan lääninhallitukselle vuosina 1988-1997 kertyneet aktiasiakirjat. Lisäksi yhteisarkisto II sisältää sarjat C (pöytäkirjat), H (sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat) sekä U (muut asiakirjat).