Arkistonmuodostaja: Uudenmaan lääninhallitus
Arkisto: Uudenmaan lääninhallituksen lääninkonttorin IV arkisto - Sarjat


Rajavuodet (Päävuodet)

1917 - 1997 (1932 - 1937)

Määrä (hm)

79,32 Järjestetty: 79,32 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Vuosina 1938-1955 lääninkonttorin tehtävänä oli 1) hoitaa normaali tiliviraston maksuliikenne ja tilinpito, minkä lisäksi tuli lääninhallituksen alitilittäjien valvonta, sekä huolehtia erinäisten valtion myöntämien lainojen lyhennysten ja korkojen kertymisestä asianomaisille tileille; 2) toimia osana verohallintoa sekä kerätä tiettyjä veronluonteisia maksuja (esim. palosuojelumaksu, apteekkimaksu); 3) huolehtia ulosotonhaltijan tehtävistä, sakkojen ja korvausten kannosta sekä sakon muuntorangaistuksen ja vapausrangaistuksen täytäntöönpanosta. Vuoden 1955 lääninhallitusasetuksen myötä lääninkonttori säilyi lähes entisellään. Nyt siihen kuului perimistoimisto sekä rangaistusten täytäntöönpanotoimisto. Näiden lisäksi perustettiin 1970-luvun jälkipuoliskolla tilitoimisto, tosin lääninkonttorissa oli hoidettu tiliviraston tehtäviä jo aiemminkin, käytännössä koko sen olemassaolon ajan. Perimistoimisto lakkautettiin vuonna 1978, kun asioiden hoito siirrettiin lääninverovirastolle. Vuonna 1983 rangaistusten täytäntöönpanoasiat sekä osa lääninkonttorin käsittelemistä perimisasioista siirtyivät 1.5.1983 perustetulle oikeushallinto-osastolle. Tilitoimisto jatkoi yksin lääninkonttorin tehtäviä alitilittäjinään nimismiespiirit ja henkikirjoittajat.

  • Hakemisto

    Arkistoluettelo nro 710:3a sisältää sarjan Gg Vero- ja valvonta-asioiden tilikirjat alasarjoineen (sarjat Gga-Ggi). Muut sarjat luettelossa 710:5.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 710:5