Arkistonmuodostaja: Uudenmaan lääninhallitus
Arkisto: Uudenmaan lääninhallituksen lääninkanslian KD-kartat ja piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Rajavuodet

1754 - 1931

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Lääninhallitusten tehtävien moninaisuudesta johtuen myös KD-aktikarttojen ja -piirustusten aihepiiri vaihtelee suuresti. Niiden joukossa on runsaasti tiekarttoja, asemakaavoja, rakennuspiirustuksia ja muun muassa sähkölaitosten asema- ja voimansiirtokarttoja.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 268:02