Arkistonmuodostaja: Uudenmaan lääninhallitus
Arkisto: Uudenmaan lääninhallituksen lääninkanslian AD-kartat ja piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Rajavuodet

1818 - 1931

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Lääninhallituksen toimivallan laajuudesta johtuen myös sen aktikarttojen ja -piirustusten aihepiiri vaihtelee suuresti. Niiden joukossa on muun muassa vesistö-, tie- ja tonttikarttoja, asemakaavoja ja rakennuspiirustuksia sekä hallinnollisia karttoja.

  • Järjestämisperiaate

    Uudenmaan lääninhallituksen lääninkanslian anomusasiain diaariin kirjatut AD-aktikartat ja -piirustukset on järjestetty ja luetteloitu diaarinumeron mukaisesti. AD-akteissa olevia karttoja ja piirustuksia on järjestelytöiden yhteydessä satunnaisesti erikseen luetteloitu.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 268:01