Arkistonmuodostaja: Uudenmaan lääninhallitus
Arkisto: Uudenmaan lääninhallituksen yhteisarkisto I - Sarjat


Viittaukset

katso myös: Uudenmaan lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston arkisto

Rajavuodet

1932 - 1987

Määrä (hm)

534,31 Järjestetty: 534,31 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Vuonna 1932 Uudenmaan lääninhallituksessa ryhdyttiin käyttämään lääninkanslian ja lääninkonttorin yhteistä diaaria. Uusi diaari oli kortistomuotoinen. Lääninhallitukset saivat yhteiset diaarikaavat, joissa lääninhallitusten tehtävät jaettiin numerotunnuksin merkittyihin asiaryhmiin. Lääninhallituksissa virkamiehille (esittelijöille) annettiin kirjaimista muodostetut esittelijätunnukset, joista on käytetty myös nimitystä osastotunnukset. Esittelijän kirjaintunnus ja asiaryhmän numero muodostivat yhdessä asiaryhmätunnuksen (esim. E70). Uudenmaan lääninhallituksen omista diaarikaavoista (yhteisarkiston Ad-sarja ja yleisen osaston arkiston Hb-sarja) ilmenee, millä tavalla Uudenmaan lääninhallitus jakoi tehtävät eri esittelijöille. Jälkikäteen laadituista tarkistetuista diaarikaavoista (yhteisarkiston Bc-sarja) puolestaan selviää, mitkä asiaryhmätunnukset olivat todella käytössä minäkin vuonna ja miten tehtävät oli jaettu esittelijöille. Diaaritunnus muodostui asian juoksevasta numerosta, esittelijän kirjaintunnuksesta, asiaryhmänumerosta ja vuosiluvusta (esim. 12345/E70/56, myöhemmin 12345/70/56 E). Vuodesta 1944 lähtien diaaritunnuksen lopussa oli lisäksi vireillepanijan nimen kolme ensimmäistä kirjainta. Asiaryhmittäin järjestetyn yleisen diaarikortiston ohella tuotettiin diaaritunnuksen juoksevan numeron mukaan järjestettyjä diaarilehtiä (yhteisarkiston Ab-sarja) ja vireillepanijan nimen mukaan aakkosittain järjestettyä hakijan mukaista hakemistoa (yhteisarkiston Ac-sarja). Lisäksi ylläpidettiin erillistä valitusten diaarilehdet -sarjaa (yhteisarkiston Ae-sarja). Manuaalinen diaari oli käytössä vuoden 1987 alkupuolelle asti. Vuoden 1987 alussa Uudenmaan lääninhallituksessa otettiin käyttöön KASTE-nimiseen atk-järjestelmään pohjannut diaari, josta tiedot tulostettiin arkistointia varten. Näistä diaareista ja muista lääninhallituksen yhteisistä sarjoista on muodostettu yhteisarkisto.

  • Järjestämisperiaate

    Vuoden 1937 jälkeinen Uudenmaan lääninhallituksen arkisto on järjestetty pääsääntöisesti Valtionarkiston 28.8.1974 (n:o 1-35-73) antaman lääninhallituksen arkiston järjestelykaavion mukaan.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 710:5