Arkistonmuodostaja: Uudenmaan lääninhallitus
Arkisto: Uudenmaan lääninhallituksen kanslian arkisto - Sarjat


Rajavuodet

1694 - 1931

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Hakemisto

  Hämeen Heimoliitto julkaisi 1966 Hämeen historia -teossarjaan kuuluvan osan Hämeen historia 3:1 vuodesta 1721 noin vuoteen 1870, johon Y.S. Koskimies kirjoitti osion alueen hallinnosta ja oikeuslaitoksesta. Kirjoitustyön yhteydessä Uudenmaan ja Hämeen lääninhallituksen arkistosta laadittiin aihehakemisto, jota on myöhemmin täydennetty. Hakemisto sisältää vuosina 1744-1797 käsiteltyjä Hämeen aluetta koskevia asioita aiheittain jaoteltuna. Lähteenä on käytetty lääninkanslian arkistoon sisältyviä kirjekonsepteja ja saapuneita kirjeitä (sarjat Da ja Ea). Hakukortissa on viittaus siihen säilytysyksikköön, josta kyseinen asiakirja löytyy.

 • Julkaisut, tutkimukset

  Tästä aineistosta on lisätietoja Portissa. http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Lääninhallitukset

 • Järjestämisperiaate

  Järjestelytyön tuloksena arkistosta on muodostettu oma kokonaisuus Ruotsin vallan ajalta vuoteen 1931 saakka. Vuodet 1932-1937 on pidetty omana kokonaisuutenaan. Jotta lääninhallituksen arkistoa voisi käyttää tehokkaasti, on tiedettävä, miten tehtävät oli jaettu lääninhallituksen eri osastojen kesken.

 • Hakemistot

  arkistoluettelo 710:1a
  arkistoluettelo 710:1b
  arkistoluettelo 710a
  arkistoluettelo 710b