Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Oikeuskollegion lähettämät asiat
Arkistoyksikkö: 1257 Tiedustelu kuvernementinkanslialle, onko Siestarjoen tehtaalle osoitettuja talonpoikia käytetty muihin töihin


Jakso

14.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1762 - 1762

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Luettelossa "ob die zu den Systerbeckschen Werken angeschlagenen Bauern zu andere Arbeiten gebraucht werden".

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot