Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Oikeuskollegion lähettämät asiat
Arkistoyksikkö: 66 Määräys Viipurin provinssikanslialle antaa tarvittaessa maistraatille sotilaallista virka-apua


Jakso

16.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1739 - 1739

Säilytysyksikkö / tilaustiedot