Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Oikeuskollegion lähettämät asiat
Arkistoyksikkö: 35 Määräys Viipurin provinssikanslialle, että sen on pantava täytäntöön konsistorin päätökset


Jakso

16.3.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1737 - 1737

Säilytysyksikkö / tilaustiedot