Arkistonmuodostaja: Svenska flicklyceet i Helsingfors
Arkistot: Svenska flicklyceet i Helsingfors -arkiv


Muut nimet

Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors (1844 - 1919)
Helsingfors svenska fortbildningsläroverket (1919 - 1922)
Högstadieskolan svenska normallyceum och Ottelinska gymnasiet (1977 - )

Toiminta- tai elinvuodet

1885 - 1974

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Oppikoulut

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia eller biografi

    Enligt skolordningen 1843 grundades i Helsingfors statsägda Svenska fruntimmersskolan där "döttrar till bildade föräldras" undervisades i färdigheter och handarbete, som hör till en grundlig kvinnouppfostran. Johan Ludvig Runeberg invigde skolan den 24.8.1844. Skolan var först tvåklassig, men ändrades enligt skolordningen 1856 till fyraklassig. År 1868 grundades i samband med skolan en privat lärarinneklass för blivande lärare. Den verkade till år 1886. År 1885 ändrades den sjuklassiga skolan så att där fanns fem egentliga klasser och två förberedande klasser. Dessutom grundades det treklassiga Fortbildningsläroverket. De första studenterna utdimitterades år 1909. Enligt författning av den 11.3.1919 skulle "Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors jämte de i samband med Svenska fortbildningsläroverket provisoriskt inrättade, till Universitet ledande klasserna successivt ombildas till flicklyceum". År 1922 avslutade Fortbildningsläroverket sin verksamhet och skolan förändrades gradvis till ett nioklassigt flicklyceum. År 1929 ändrades skolan till ett dubbellyceum. Den 17.5.1974 gavs författning "om sammanslagning av Svenska flicklyceet i Helsingfors och Svenska normallyceum till ett åttaklassigt dubbelsamlyceum".