Arkistonmuodostaja: Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta
Arkistot: Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan arkisto
Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan kartat ja piirustukset (kokoelma)
Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan valokuvakokoelma -arkisto


Muut nimet

Soteva I

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Sotasaalis, -vahingot ja -korvaukset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Valtuuskunnan tehtävät selviävät sotakorvausvelvollisuuden täyttämisen turvaamista koskevasta asetuksesta ja Valtioneuvoston päätöksestä, joka sisältää sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan ohjesäännön.

  • Historia tai elämäkerta

    Valtioneuvosto asetti lokakuussa 1944 sotakorvausteollisuuden lautakunnan huolehtimaan sotakorvaustuotannon järjestämisestä, valvomaan sotakorvaustuotteiden hankintaa, valmistusta ja luovutusta, tekemään sopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa tai antamaan tarvittaessa määräyksiä sekä sopimaan valtion varoista maksettavista korvauksista (713 /1944). Rutiinien hoito jätettiin kauppa- ja teollisuusministeriölle. Järjestelyn osoittauduttua riittämättömäksi huhtikuussa 1945 päätettiin, että sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan asioiden valmistelusta ja toimistotehtävistä huolehtii Sotevaksi nimetty virasto (310 ja 311/1945). Syyskuussa 1947 annettu uusi sotakorvausteollisuuden täyttämistä turvaava asetus (698, 733 ja 790/1947) koski myös valtuuskuntaa ja Sotevaa sekä johti ohjesäännön uusimiseen lokakuussa. Enimmillään kesäkuussa 1948 virastossa oli yli 500 virkamiestä. Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta vastasi konsernin keskuskonttoritehtävistä ja toimi johtokunnan kaltaisena elimenä. Valtuuskunnan puheenjohtaja oli Sotevan toimitusjohtaja. Näiden lisäksi organisaatioon kuului pääsihteeristö ja osaksi toimistoihin jakaantuvia osastoja. Sotakorvausten tultua syksyllä 1952 maksetuiksi Sotevan toiminta loppui vähitellen vuoteen 1954 mennessä. Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta toimi heinäkuuhun 1967 saakka. Loppuaikoinaan se keskittyi valtion muutamilta hakijoilta perittäviin korvauksiin ja joidenkin hakijoiden valtiolta peräämiin korvauksiin.

  • Julkaisut, tutkimukset

    Painamaton Heikkilä, Hannu, Liittoutuneet ja Suomen sotakorvauskysymys 1944-1945. Yleisen historian lisensiaattityö 1981. Helsingin yliopisto. Topelia. Martikainen, Jari, Sotakorvausten Suomi. Kuinka selvisimme sotakorvauksista. Poliittisen historia pro gradu 1996. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto. Painettu Auer, Jaakko, Suomen sotakorvaustoimitukset Neuvostoliitolle. Tutkimus tavaroiden luovutusohjelmasta, niiden toteuttamisesta ja hyvityshinnoista. Helsingin yliopisto, kansantalouden väitöskirja. Helsinki 1956. Walta, Matti, Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta ja Soteva. Arkistoviesti 3/2000 (s. 15-18).