Arkistonmuodostaja: Turun keskusvankila
Arkisto: Turun keskusvankilan (TMA) arkisto - Sarjat
Sarja: A DIAARIT
Sarja: Af Rangaistuspäiväkirjat
Sarja: Afb Vartiopäällikön rangaistuspäiväkirjat
Arkistoyksikkö: Afb:8 Vartiopäällikön rangaistuspäiväkirja


Alkuvuosi - loppuvuosi

1927 - 1929

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus 100 vuotta

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Käyttöluvan ehto

    Sisältää julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä yksityisyyden suojaan liittyviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. (50/100 v - JulkL 621/1999, 24 § 1 mom. kohdat 24-32)

  • Villkor för användningen

    Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamsamhet. Innehåller uppgifter som enligt offentlighetslagstiftningen är sekretessbelagda för att skydda privatlivet och vars användning förutsätter användningstillstånd. (50/100 år - L 621/1999, 24 § 1 mom. punkterna 24-32)

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot