Arkistonmuodostaja: Oulun lääninhallitus
Arkistot: Oulun läänin liikuntalautakunnan arkisto
Oulun läänin nuorisolautakunnan arkisto
Oulun lääninhallituksen kouluosaston arkisto
Oulun lääninhallituksen lääninkanslian arkisto
Oulun lääninhallituksen lääninkonttorin arkisto
Oulun lääninhallituksen lääninoikeuden arkisto
Oulun lääninhallituksen sivistysosaston arkisto
Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston arkisto
Oulun lääninhallituksen yleisen osaston arkisto


Viittaukset

edeltäjä: Petsamon lääninhallitus (1922 - 1945)
katso myös: Oulun läänin maaherrojen kokoelma
seuraaja: Lapin lääninhallitus (1938 - )

Toiminta- tai elinvuodet

1775 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Lääninhallitukset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Maaherran tehtäviksi määrättiin vuoden 1634 hallitusmuodossa rauhan ja järjestyksen sekä laillisuuden valvonta, päätösten toimeenpano ja kruunun omaisuudesta ja saatavista huolehtiminen. Lisäksi maaherran tuli valvoa maan ja kaupunkien rakentamista ja parantamista sekä teiden kunnossapitoa. Maaherra oli läänissään kuninkaan edustaja, jonka tuli hänen nimissään etsiä alamaistensa parasta. Maaherran tehtävät muuttuivat vain vähän vuosisatojen kuluessa. Lähes kaikki tehtävät olivat valvontatehtäviä. Vasta vuoden 1937 lääninhallintoasetuksessa puhuttiin ensimmäisen kerran lääninhallituksen tehtävistä. Sen mukaan lääninhallitus oli poliisiviranomainen, ulosotonhaltija, ylin täytäntöönpanoviranomainen, verojen valvoja ja itsehallintoyhdyskuntia ja alempia valtion viranomaisia valvoja elin. Vuonna 1955 lääninhallituksen tehtävinä mainittiin myös kaavoitus- ja rakennus- sekä palotoimen ja liikenteen edistäminen. Lisäksi läänin tuli kehittää läänin taloudellisia, sosiaalisia, terveydenhoito-, sairaanhoito-, raittius-, urheilu- ja sivistyksellisiä asioita. 1970-luvulla lääninhallintoasetukseen lisättiin ympäristönsuojelu, väestönsuojelu, koulu- ja sivistystoimi, elintarvike- ja hintavalvonta, taloudellisen kilpailun edistäminen ja huoneenvuokra-asioiden valvonta.