Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen valtion kiinteistöjen saantoasiakirjojen kartat (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1915 - 1931)

Rajavuodet

1915 - 1931

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Valtion kiinteistöjen saantoasiakirjojen kartat koskevat eräitä valtion omistamia kiinteistöjä ja aluevaihtoja.

  • Järjestämisperiaate

    Varsinaiset valtion saantoasiakirjat on ryhmitelty lääneittäin virastot aakkosjärjestyksessä. Kunkin viranomaisen kiinteistöt on numeroitu kronologisessa järjestyksessä, Viipurin lääni kahdessa osassa: Suomen puolelle sodan jälkeen jäänyt osa ja luovutettu alue. Kansallisarkistossa on vain valtion entisiä kiinteistöjä koskevia asiakirjoja. Saantoasiakirjojen liitteenä voi olla karttoja ja piirustuksia, joita kaikkia ei ole erikseen luetteloitu.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 298:30