Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Kymin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1138 Kihlakunnanoikeuden puhtaaksikirjoitetut pöytäkirjat vuodelta 1759:I


Alkuvuosi - loppuvuosi

1759 - 1759

Säilytysyksikkö / tilaustiedot