Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Kymin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 895 Kihlakunnanoikeuden puhtaaksikirjoitetut pöytäkirjat vuodelta 1757


Alkuvuosi - loppuvuosi

1757 - 1757

Säilytysyksikkö / tilaustiedot