Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Kymin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 240 Kihlakunnantuomari Rennerin valitus, että provinssikanslia ei ole pannut täytäntöön hänen langettamaansa tuomiota


Jakso

20.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1745 - 1745

Säilytysyksikkö / tilaustiedot