Arkistonmuodostaja: Helsingfors svenska samlyceum
Arkistot: Helsingfors svenska samlyceums arkiv


Muut nimet

Reallyceum i Helsingfors (1872 - )
Svenska reallyceum i Helsingfors (1891 - )
Svenska flickskolan i Helsingfors (1919 - 1973)
Svenska lyceum i Helsingfors (1919 - )
Lönnbeckska gymnasiet (1977 - )
Tölö högstadieskola (1977 - )

Toiminta- tai elinvuodet

1968 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Oppikoulut

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Vuoden 1872 koulujärjestyksessä määrättiin Helsinkiin asetettavaksi (asetus 21/1872) reaalilyseo. Koulu aloitti toimintansa syyskuussa 1872 nimellä Reallyceum i Helsingfors. Alkeisoppilaitoksista annetulla asetuksella 23.8.1883 tarkennettiin reaalilyseoiden asemaa. Lyseot jaettiin klassillisiin, joiden opetukseen kuuluivat latinan ja kreikan kieli, sekä reaalilyseoihin, joissa opetettiin ns. uusia sivistyskieliä; samalla laajeni matematiikan, luonnontieteen ja piirustuksen opetus. Koulun nimeksi tuli nyt Svenska reallyceum i Helsingfors, koska Helsinkiin perustettiin 1891 myös suomenkielinen reaalilyseo. Asetuksella 11.9.1914 siirryttiin poikakouluissa linjajakoon, kuudennesta luokasta lähtien oppilaiden oli valittava joko reaali- tai klassillinen linja. Asetuksen johdosta muutettiin jälleen koulun nimeä, syksystä 1919 lähtien koulusta tuli Svenska lyceum i Helsingfors. Helsinkiin oli perustettu asetuksella 108/1919 ruotsinkielinen kuusiluokkainen tyttökoulu Svenska flickskolan i Helsingfors. Asetuksella 9.7.1968 Svenska lyceum i Helsingfors -niminen lyseo ja Svenska flickskolan i Helsingfors yhdistettiin kahdeksanluokkaiseksi kouluksi, jonka nimeksi tuli Helsingfors svenska samlyceum. Yhdistäminen yhteislyseoksi tapahtui siten, että 1.9.1968 alkaen Svenska flickskolan i Helsingfors lakkautettiin asteittain luokka luokalta, kunnes 31.8.1973 koulun toiminta loppui kokonaan.