Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA E 1 Pohjanmaan läänin keskisen ja eteläisen voutikunnan maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA E 1 4 Geometrisch Afritningh Öfwer Kårsholms Engiar, Nembl. Hästholmen, och een stycke Engh, hwilken ähr belägen iblandh Laihela Sochns Egor, widh Nampu, Herr Hålmen [Korsholma].


Paikkakunta

Mustasaari:

Tekijä

Lohm, Thomas [Tomas]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Sijoitus

38M 41/82

Säilytysyksikkö / tilaustiedot
Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon