Arkistonmuodostaja: Helsingin ruotsalais-suomalainen seurakunta
Arkisto: Helsingin ruotsalais-suomalaisen seurakunnan arkisto - Sarjat
Sarja: III G TILIT
Sarja: III Gk Erikoistilit liitteineen
Sarja: III Gkk Köyhäinhoitoon liittyvät tilit
Arkistoyksikkö: III Gkk:8 Lahjavarojen luettelo


Muut nimet

Förteckning öfver fattig-donationsmedel (1815 - 1827)

Alkuvuosi - loppuvuosi

1815 - 1827

Säilytysyksikkö / tilaustiedot
Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon