Arkistonmuodostaja: Helsingin ruotsalais-suomalainen seurakunta
Arkisto: Helsingin ruotsalais-suomalaisen seurakunnan arkisto - Sarjat
Sarja: III G TILIT
Sarja: III Gk Erikoistilit liitteineen
Sarja: III Gkk Köyhäinhoitoon liittyvät tilit
Arkistoyksikkö: III Gkk:6 Hanellin lahjavarojen tilit


Muut nimet

Redovisning öfver Hanells Fattigdonationsmedel (1800 - 1835)

Alkuvuosi - loppuvuosi

1800 - 1835

Säilytysyksikkö / tilaustiedot