Arkistonmuodostaja: Sotapäiväkirjat (kokoelma)
Arkisto: Sotapäiväkirjat-kokoelma - Sarjat
Sarja: Talvisodan sotapäiväkirjat
Arkistoyksikkö: SPK 1634 Jalkaväkirykmentti 65


Jakso

8.11.1939 - 11.4.1940

Alkuvuosi - loppuvuosi

1939 - 1940

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Liitteitä

  • Asiasanat

    Jalkaväkirykmentti 65
  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon