Tervetuloa käyttämään VAKKA-arkistotietokantaa!


VAKKA-arkistotietokanta on Kansallisarkiston kokoelmatietokanta, jota asiakkaat voivat käyttää tiedonhakuun ja arkistoaineistojen paikantamiseen. Perinteisten luettelotietojen lisäksi VAKASSA on arkistoaineiston kuvailutietoja, mikä helpottaa tiedonhakua.
VAKKA-arkistotietokannan rakenteen ja kuvailutasojen esittely.

VAKASTA ei löydy tietoja kaikesta Kansallisarkistossa säilytettävästä aineistosta, sillä arkistojen luettelotietojen takautuva tallennustyö on vielä jonkin verran kesken. Arkistojen talletus- tai luovutussopimuksilla voidaan rajoittaa tietojen näkymistä. Myös julkisuus- ja henkilötietolainsäädäntö asettaa rajoituksia henkilötietojen vapaalle selattavuudelle julkisessa verkossa. Kansallisarkisto on päätynyt kaavamaiseen ratkaisuun, jolla estetään kaikkien henkilö-, perhe- ja sukuarkistojen 100 vuotta nuorempien luettelo- ja kuvailutietojen näkyminen. Henkilöarkistojen tarkemmat luettelotiedot, mm. kirjeenlähettäjäluettelot, ovat käytettävissä Kansallisarkiston yksiköissä.

Hakuohjelma jakautuu kahteen osaan:

Perushaku

Tarkennettu haku


VAKKA arkistotietokannan esittely


Asiakirjojen tilaaminen tutkijasaleihin

Kansallisarkistossa ei ole käytössä sähköistä tilausjärjestelmää; sellaista ollaan vasta suunnittelemassa. Asiakirjojen tilaaminen Kansallisarkiston tutkijasaleihin on edelleenkin pääsääntöisesti tehtävä tutkijatiloissa tätä tarkoitusta varten painettua lomaketta käyttäen. Kansallisarkistossa käsitellään kuitenkin myös postissa saapuneet täytetyt tilauslomakkeet, jotka kaikilta osin on täytetty ja joihin tilattava asiakirjayksikkö on merkitty yksiselitteisesti; puutteellisesti tai virheellisesti täytettyjä tilauslomakkeita ei sen sijaan voida ottaa huomioon. Puhelinta, sähköpostia tai telefaksia käyttäen tehtyjä tilauksia ei Kansallisarkistossa käsitellä resurssipulasta johtuen. Maakunta-arkistoissa puhelinta, telefaksia tai sähköpostia käyttäen tehtyjen asiakirjatilausten käsittelykäytännöt vaihtelevat paikallisesta resurssitilanteesta riippuen. Näitä tilausmuotoja harkitsevien on syytä ottaa etukäteen yhteyttä ao. toimipisteeseen.


Muut haut:     Karttahaku