Tervetuloa käyttämään Yksityisarkistorekisteriä!


Miten tietoja etsitään?

Tietoja voidaan etsiä arkistonmuodostajan nimellä. Käytettävissä on myös paikkakunta- ja toimialahaut. Ne eivät kuitenkaan ole kattavia.
Haku voidaan myös kohdistaa merkkijonon keskelle. Tämä hakutapa on hitaampi mutta sillä löydetään esimerkiksi sellaiset arkistot, joiden
tarkkaa nimeä ei tiedetä. Tätä tapaa kannattaa käyttää myös toimialakohtaisessa haussa. Tarvittaessa voidaan muita hakuja rajata aikahaulla.

Käytettävissä ovat seuraavat hakuehdot:

Hakuehtoja voi kerralla olla useampia kuin yksi, jolloin niiden kaikkien on täytyttävä (ehtojen väliin voi kuvitella "ja" sanan)

HUOM!

Henkilöarkistot on haettava rekisteristä henkilön sukunimellä. Yhdistelemällä sukunimi ja etunimi ei arkistonmuodostajaa löydy.

Toimialaluokitus on keskeneräinen. Eri laitosten käyttämät toimialanimikkeet ovat yhtenäistämättä. Toimialahaussa etsittäessä esimerkiksi
nuorisojärjestöjä kannattaa hakea sanalla nuoriso, kulttuurijärjestöjä voi etsiä sanoilla kulttuuri, sivistys tai taide sekä laittamalla rasti
kohtaan "haetaan myös merkkijonon keskeltä". Henkilöarkistoja haetaan sanalla henkilö jne. Henkilöitä ei ole luokiteltu tarkemmin, joten
esim. ammatilla ei voi hakea.