VAKKA

Suomen Arkistolaitoksen VAKKA-arkistotietokanta on monitasoisen arkistoaineiston kuvailun sisältävä, perinteisen arkistoluettelon korvaava on line -arkisto, joka on käytettävissä arkistolaitoksen yksiköiden tutkijapalvelussa sekä arkistolaitoksen kotisivun yhteydessä (http://www.narc.fi). VAKKA sisältää luettelo- ja kuvailutiedot Kansallisarkistossa ja maakunta-arkistoissa säilytettävästä arkistoaineksesta. Aineistotietoja tallennetaan viidelle eri kuvailutasolle, joiden hierarkia noudattaa arkistonmuodostusta ja toisaalta aineiston fyysistä sijoittumista arkistojen sisällä.

kuvailutasot kuviona

Arkistonmuodostaja on yhteisö, jonka tehtävien hoitamisesta, tai henkilö, jonka toiminnasta, syntyy tai on syntynyt yksi tai useampia arkistoja. Arkisto on arkistonmuodostajan toiminnasta kertyneiden asiakirjojen kokonaisuus. Arkistossa asiakirjat on järjestetty muodoltaan, tehtävältään tai sisällöltään yhteenkuuluviksi arkistoyksiköiden kokonaisuuksiksi, sarjoiksi. Pienin sisällönkuvailun kokonaisuus on arkistoyksikkö, joka on sijoitettu tiettyyn, yksilöivällä tunnuksella varustettuun säilytysyksikköön.

Yleiskuvailut eivät perustu aineiston rakenteeseen vaan niitä laaditaan arkistonmuodostajaryhmistä (esim. nimismiehet), aineistoryhmistä (tuomiokirjat) tai asiakokonaisuuksista (holhousasiat). Yleiskuvailuissa voidaan selvittää myös arkistonmuodostukseen vaikuttavia yleisiä käytäntöjä (esim. kirjaamis- ja rekisteröintijärjestelmät).

Arkistoaineistojen sisällönkuvailussa käytetään ohjeena Arkistojen kuvailu- ja luettelointisääntöjä (1997), jotka pitkälti pohjautuvat arkistoalan kansainvälisen organisaation ICA:n (International Council of Archives) laatimiin kuvailustandardeihin ISAAD(G) ja ISAAR(CPF).

Digitaaliarkistoon digitoidaan sekä alkuperäisiä asiakirjoja että jo mikrokuvattuja aineistoja. Digitaaliarkistoa voidaan käyttää joko sen oman hakupalvelun kautta tai avaamalla digitaaliarkiston selainikkuna VAKKA-tietokannan arkistoyksikkötasolta.

VAKKA-asiakasversio mahdollistaa lainsäädännön nojalla rajoitettujen aineistojen luettelo- ja kuvailutietojen selailun Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen tutkijasaleissa. Lainsäädäntö rajoittaa henkilö-, perhe- ja sukuarkistojen luettelo- ja kuvailutietojen näyttämistä internetissä.

Mikrofilmirekisteri on vain arkistolaitoksen sisäisessä käytössä.

Kartta- ja piirustuskokoelmia varten on oma hakupalvelunsa, mutta myös VAKKA-tietokannasta löytyvät tiedot yksittäisestä kartasta tai piirustuksesta.

Sivun alkuun

Päivitetty 3.3.2006