NAT- Nordisk arkivterminologi

Arbetsgruppen för uppdateringen och kompletteringen av den nordiska arkivterminologin har sedan 1999 arbetat med att skapa en nordisk arkivterminologi som bygger på ICA:s (International Council on Archives) Dictionary on Archival Terminology (engelsk draft-version, DAT III, http://staff-www.uni-marburg.de/~mennehar/datiii/intro.htm ). Arbetsgruppen har följande sammansättning:

August Eriksen, Danmark
Ólafur Ásgeirsson, Island
Veli-Matti Pussinen, Finland (ordförande)
Jørgen H. Marthinsen, Norge
Björn Lindh, Sverige

Målsättningen är inte ett vetenskapligt verk eller en standrad utan ett praktiskt hjälpmedel för att underlätta det nordiska arkivsamarbetet. I framtiden kommer uppdateringar att göras med ungefär 2 års mellanrum.

Dokumentet har engelska som basspråk. För varje engelsk term anges motsvarande nordisk term och i viss fall den nordiska termens synonymer. Nordiska termer som saknar motsvarighet i engelskan finns inte med i denna version men kommer senare att få en egen avdelning på slutet av dokumentet.

Dokumentet är sökbart med de olika nordiska språken, men tillsvidare redovisas resultatet i alfabetisk ordning enligt engelskan.

Kommentarer tas emot per e-mail/elektronisk post/tölvupóstur/e-post/sähköposti:  nat@narc.fi


SÖK i Nordisk Arkivterminologi
Nordisk Arkivterminologi (html)
Nordisk Arkivterminologi (pdf)

Last update 26th June 2003