Maaherrat sodassa -verkkonäyttely

 

Rauhan vallitessa maaherrat ovat hoitaneet heille lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviään. Sodan oloissa he ovat joutuneet tämän lisäksi vastaamaan usein äkillisesti nousseisiin kriisiajan haasteisiin. Lääninhallitusten asiakirjat kertovat, kuinka maaherrojen sodanaikaiset roolit ovat aikojen saatossa ja tilanteesta riippuen vaihdelleet sotilaasta avustustoiminnan organisoijaan ja diplomaatista järjestyksen ja moraalin vartijaan.

Maaherrat sodassa –verkkonäyttely juhlistaa lääninhallinnon 370-vuotista historiaa. Näyttely kertoo asiakirjoin ja kuvin Oulun läänin sodanaikaisista maaherroista sekä heidän teoistaan hallitsijan ja kansan parhaaksi. Näyttely on toteutettu Oulun lääninhallituksen ja Oulun maakunta-arkiston yhteistyönä.

Mahdollisten virheiden havaitsijaa pyydetään ilmoittamaan oikaisunsa Oulun maakunta-arkistoon (oulu@narc.fi).

Verkkonäyttelyyn


Sivukartta

Asiakirjatekstit
Kirjallisuusluettelo

 


Oulun maakunta-arkisto
Arkistokatu 6, 90100 OULU
Puhelin 08-514 5811

Oulun lääninhallitus
Linnankatu 3, 90100 OULU
Puhelin 0205 17181