Edellinen * Sisällysluettelo * Seuraava

Tuomiokirjakortisto: Käkisalmen lääni, säätyläiset: 7


Matthias Matthiae, pastor, Jougio
* Tiurala 1679.12.4-5, gg2/963/16
Matthias Matthiae, kyrckioheerde, Nyborg
* Tiurala 1680.02.7-9, gg2/755v/7
Matthias canuti, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1674.09.10-11, gg1/76v/7
Matthias canuti, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1680.02.17-19, gg2/709v/4
Matthius Canuti, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1665.10.03, gg1/1046v/4
Matthius Canuti, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1665.10.03, gg1/1046v/4
Mattz, kyrckioheerden
* Pälkjärvi 1668.02.05-06, gg1/592v/3
Mattz, kyrckieheerde
* Pälkjärvi 1668.02.05-06, gg1/596/21
Mattz, kyrckieheerde
* Tiurala 1668.03.03-04, gg1/609/3
Mattz, kyrkieheerde
* Pälkjärvi 1669.02.26-27, gg1/497v/11
Mattz, kyrckieheerde
* Pälkjärvi 1669.02.26-27, gg1/498/14
Mattz, kyrckioherde
* Pälkjärvi 1671.09.15-16, gg1/359/11
Mattz Canuti, Kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1668.02.05-06, gg1/594/10
Mattz Canuti, kyrckioherde
* Pälkjärvi 1668.09.17-18, gg1/653/31
Mattz Canutj, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1668.02.05-06, gg1/592v/2
Matz, kappalainen, Tiurula
* kisalmi/Tiurula 1641.09.04, ggII/112/7
Matz, kappalainen, Tiurala
* kisalmi/Tiurula 1641.09.04, ggII/113/12
Matz, kappalainen
* kisalmi/Tiurula 1642.08.15, ggII/189/19
Matz, pappi
* kisalmi/Tiurula 1642.08.15, ggII/189-189v/21
Matz, Wällärde her, PelgiJärfwi
* Tohmajärvi 1663.10.21-22, gg1/1077v/3
Matz, Kyrkieheerde, Jougio
* Tiurala 1665.02.13-14, gg1/1007/21
Matz, kyrkieheerden, Leppäwirda
* Pälkjärvi 1665.10.03, gg1/1046/3
Matz, kyrkieheerden, Leppäwirda
* Pälkjärvi 1665.10.03, gg1/1046/3
Matz, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1666.01.29-30, gg1/900/37
Matz, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1666.09.07-08, gg1/955/13
Matz, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1666.09.07-08, gg1/955v/18
Matz, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1666.09.07-08, gg1/956v/24
Matz, Kyrckioheerde, Pelgijärfwj
* Kitee 1666.09.12-13, gg1/958v/1
Matz, Kyrckioheerde
* Tiurala 1667.02.21-23, gg1/725v/22
Matz, kyrckioheerde, Jougio
* Tiurala 1667.02.21-23, gg1/725/21
Matz, Kyrckioheerde, Jougio
* Tiurala 1667.02.21-23, gg1/725v/23
Matz, kymmenck
* Rautu 1667.09.06-07, gg1/795/35
Matz, Kyrckieheerde, Pelgijerfwj
* Kitee 1667.11.28-29, gg1/860/17
Matz, kyrckioheerde, PelgiJärfwj
* Kitee 1667.11.28-29, gg1/862v/20
Matz, prestaf, Mulliola hof
* Kitee 1670.09.12-13, gg1/452v/12
Matz, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1671.09.15-16, gg1/357/10
Matz, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1671.09.15-16, gg1/357/8
Matz, kyrkioheerde
* Pälkjärvi 1672.09.14-16, gg1/243/12
Matz, kyrkioheerde
* Pälkjärvi 1672.09.14-16, gg1/245/15
Matz, kyrkioheerde
* Pälkjärvi 1672.09.14-16, gg1/245/16
Matz, pastore
* Pälkjärvi 1673.02.21-22, gg1/116v/25
Matz, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1673.09.18-19, gg1/155v/6
Matz, kyrckoheerde, salig, Pelgijerfwi
* Suistamo 1673.09.22-23, gg1/162v/17
Matz, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1678.02.5-6, gg2/1031v/15
Matz, kyrkieherde, Jougio
* Kurkijoki 1681.03.21-22, gg2/564v/4
Matz Canutj, kyrkioheerde
* Pälkjärvi 1666.01.29-30, gg1/896v/17
Matz Canutj, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1666.01.29-30, gg1/897/22
Matz Canutj, Kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1666.01.29-30, gg1/896/16
Matz Jacobsson, kymmenniekka
* kisalmi/Kurkijoki 1660.02.10, gg1/1204/19
Matz Johansson, Klåckare
* Rautu 1666.03.08-09, gg1/927/1
Matz Knutzson, starosten
* Kitee 1679.03.24-26, gg2/925/10
Matz Larsson, feltwäbel
* Tohmajärvi 1681.03.02-03, gg2/520v/15
Matz Mathiae, kyrckioheerde
* Tiurala 1667.10.15-17, gg1/849v/47
Matz Matzson, slachtare, Wijborg
* Kitee 1678.08.30, gg2/1110/7
Matz Matzsson, Goman
* Kurkijoki 1667.02.14-15, gg1/718/10
Matz Michellsson,
* Sortavala 1667.02.11-12, gg1/752/44
Matz Påellsson, kymmeniek
* Rautu 1670.03.24-25, gg1/423/11
Matz Pålson, klåckare
* Rautu 1666.03.09-10, gg1/930v/15
Matz Påålsson, kymmenick, Rautus
* Tiurala 1670.10.12-13, gg1/471/14
Matz B*Kyrckioheerde, PelgiJärfwi
* Tohmajärvi 1663.10.21-22, gg1/1077v/4
Matz B*Kyrckioheerde,
* Joukio 1663.10.2-3, gg1/1093/20
Meilet Ivanof, kymmenniekka
* kisalmi/Kurkijoki 1642.08.17, ggII/190v/3
Michael, pastor
* Kitee 1675.09.16-17, gg2/1210/6
Michael, kyrkoherde
* Kitee 1681.02.12,14-15, gg2/484/11
Michael Clementiof, liutenent
* Kurkijoki 1681.03.21-22, gg2/565v/6
Michal Prochkonsson, ryska diac
* Suistamo 1670.09.28-30, gg1/467/3
Michel, Caplan
* Kitee 1667.11.28-29, gg1/854v/4
Michel, kyrckioheerde ?
* Kitee 1675.09.16-17, gg2/1207/1
Michel, kyrckioheerde
* Pälkjärvi 1678.02.5-6, gg2/1031v/15
Michel, kyrckioheerde
* Kitee 1680.09.18-20, gg2/829/15
Michel, kyrkioherde
* Kitee 1681.12.2-3, gg2/609/32
Michel Aeschillj,
* Kitee 1673.09.02-03, gg1/145/8
Michel Grelsson, pristav
* Salmi 1681.12.13-14, gg2/635v/18
Michel Ifwansson, diac
* Ilomantsi 1669.02.22-23, gg1/492v/2
Michel Johansson, pristaf, cronoborgs greffskap
* Tiurula 1678.02.22-23, gg2/1066/17
Michel Larsson, klockare, Hijtola
* Tiurala 1670.10.12-13, gg1/469v/3
Michel Michelson, klockare
* Sortavala 1681.03.15-16, gg2/559v/17
Michel Michelsson, klockare
* Sortavala 1681.03.15-16, gg2/559/16
Michel Thomesson,
* kisalmi/Sortavala 1641.02.25, ggII/92v-93/1
Michel Tomasson, muonanhankkija, Käkisalmi
* kisalmi/Sortavala 1640.02.04, ggII/40/3
Michel B*Capellan,
* Kitee 1663.10.12-13, gg1/1084/4
Michel B*Capellan,
* Kitee 1663.10.12-13, gg1/1085/11
Michell, Kymmenck, Hämenlax
* Tiurala 1667.02.21-23, gg1/728/40
Michell Ersson, klåckare, Tochmajärfwi
* Kitee 1669.09.03-04, gg1/562/10
Michell Jacobsson, ryttare
* Sakkola 1669.03.22-23, gg1/521/8
Michell Michelsson, lukkari
* Tiurala 1663.02.20-21, gg1/1060/2
Michell Thomesson, Hans Skytte och Michell Thome
* kisalmi/Sortavala 1636.02.10, ggII/88-89/1
Michell Thomesson,
* kisalmi/Sortavala 1636.08.28, ggII/89v-91/1
Michell Thomesson, Skaffare
* kisalmi/Sortavala 1636.08.28, ggII/89v-91/1
Michell Thomesson,
* kisalmi/Kurkijoki 1638.10.26, ggII/91-92/1
Michiel, corporal
* Rautu 1674.10.5-6, gg1/48/10
Michiel Matzson, corporal
* Rautu 1674.10.5-6, gg1/48/9
Michil Persson, kymmenick
* Sakkola 1673.10.16-17, gg1/177v/17
Michiphar Gregorioff, Aunus
* kisalmi/Salmi 1642.01.26, ggII/136-136v/3
Migitta, kymmenick
* Ilomantsi 1671.09.11-12, gg1/353/18
Migitta, bårgare
* Tiurala 1673.03.10-11, gg1/130v/23
Mincka, kymmenick
* Salmi 1670.02.22-23, gg1/403/19
Minka Fedotof, kymmenieken
* Salmi 1670.02.22-23, gg1/402v/13
Miska Cananoff, bårgare
* Räisälä 1667.01.25-26, gg1/735/16
Mittro Iuanoff, ortodoksinen pappi, Terffus
* kisalmi/Kurkijoki 1639.09.04, ggII/23-23v/9
Miuka Mikitoff, voudinmies
* kisalmi/Tiurula 1640.09.14, ggII/74-75/3
Molenti Ifuanof, kymmenniekka, Teruosby
* kisalmi/Kurkijoki 1643.02.17-18, ggII/215v/22
Morthen Erichssån, kapteeni
* kisalmi/Räisälä 1639.06.20, ggII/12v-13/1
Morthen Erichssån,
* kisalmi/Räisälä 1639.07.18, ggII/11v-12/6
Morthen Tomj, kirkkoherra, Kurkijoki
* kisalmi/Kurkijoki 1640.07.20, ggII/48v-49/8
Måns Andersson, Håfmestare
* Kurkijoki 1663.03.27-28, gg1/1102/12
Måns Andersson, Håfmestare
* Kurkijoki 1663.03.27-28, gg1/1100/A
Måns Andersson, Håfmestare
* Kurkijoki 1663.03.27-28, gg1/1100/2
Måns Andersson, Håpman
* Tiurala 1666.02.20-22, gg1/908/16
Måns Andersson, hopman
* Kurkijoki 1667.02.18-19, gg1/760v/26
Måns Andersson, hopman
* Kurkijoki 1667.02.18-19, gg1/760/24
Måns Andersson, hopman
* Kurkijoki 1667.02.18-19, gg1/765v/50
Måns Hendersson, amtman
* Sortavala 1681.03.15-16, gg2/556v/9
Måns Hendersson, amptman
* Sortavala 1681.03.15-16, gg2/559/16
Måns Hendersson, gårdzfougde
* Sortavala 1681.12.16-17, gg2/638v/15
Måns Ollsson,
* Salmi 1669.07.21-22, gg1/541v/17
Måns Ollsson, inspector
* Salmi 1670.02.22-23, gg1/401v/9
Måns Olsson, gräntze inspectoren
* Salmi 1671.02.09-10, gg1/291/7
Måns Olsson, gräntz inspectör
* Suistamo 1671.09.18-19, gg1/364v/8
Måns Olsson, gräntzinspector
* Suistamo 1679.12.12-13, gg2/967v/2
Måns Olsson, inspector
* Suistamo 1679.12.12-13, gg2/969v/5
Månss Andersson, Håfmestare
* Kurkijoki 1663.03.27-28, gg1/1102v/15
Månss Andersson, Håfmestare
* Kurkijoki 1663.07.21, gg1/1104v/A
Mårten, kyrckioheerde
* Uukuniemi 1671.01.26, gg1/276/2
Mårten, kyrckioheerde
* Sakkola 1671.08.17-18, gg1/333v/1
Mårten, kyrckioheerde
* Uukuniemi 1672.02.10, gg1/206v/5
Mårten, kyrckioheerde
* Uukuniemi 1672.02.10, gg1/206v/6
Mårten, regementz pastore
* Kitee 1673.03.03-04, gg1/124/2
Mårten Matthiae, kyrckioheerde, Resolax
* Uukuniemi 1671.01.26, gg1/278v/6
Mårten Mårtensson, brofougde
* Kitee 1678.08.30, gg2/1108v/1
Mårthemär, skotten, Kexholm
* Räisälä 1667.09.02-03, gg1/785v/3
Mårthen, Kirkkoherra
* Tiurala 1661.3.6-7, gg1/1177v/1
Mårthen, Kirkkoherra
* Tiurala 1661.3.6-7, gg1/1177v/1
Mårthen, Kirkkoherra
* Tiurala 1661.3.6-7, gg1/1177v/1
Mårthen, Kirkkoherra
* Tiurala 1661.3.6-7, gg1/1177v/1
Mårthen, Kirkkoherra
* Tiurala 1661.3.6-7, gg1/1177v/1
Mårthen, kyrckioheerde
* Tiurala 1662.09.30-10.02, gg1/1165/22
Mårthen, kyrckieheerde
* Uukuniemi 1669.02.08-09, gg1/482v/5
Mårthen, klåckare
* Tiurala 1669.03.30, gg1/529/11
Mårthen,
* Sakkola 1672.10.12-14, gg1/267/12
Mårthen,
* Sakkola 1672.10.12-14, gg1/265v/4
Mårthen, caplan, Sordawala
* Kurkijoki 1680.01. 29-30, gg2/737v/9
Mårthen Cnutsson, klåckare
* Tiurala 1667.10.15-17, gg1/850/49
Mårthen Cnutzsson, klåckare
* Tiurala 1669.03.30, gg1/526v/4
Mårthen Cnutzsson, klåckare
* Tiurala 1669.03.30, gg1/526v/5
Mårthen Mattzsson, köpman, Wijborg
* Pälkjärvi 1668.09.17-18, gg1/652/23
Mårthen Michilson, Vijborg
* kisalmi/Pyhäjärvi 1642.02.25, ggII/161v/4
Mårthen Michilson, teini
* kisalmi/Rautu 1642.02.28, ggII/168-170/22
Mårthen Mårtensson, kymnek
* Räisälä 1681.03.28-29, gg2/587/20
Mårthen Mårthensson, kokki
* kisalmi/Tiurula 1660.02.07, gg1/1202/10
Mårthen Mårthensson, brofougde
* Kurkijoki 1678.01.24, gg2/1005/1
Mårthen Mårthensson, brofougde
* Kurkijoki 1680.01. 29-30, gg2/735/8
Mårthen Petri, kirkkoherra
* kisalmi/Tiurula 1643.02.16, ggII/213v-214/7
Mårthen Thomasson, kirkkoherra, Kurkijoen pogosta
* kisalmi/Tiurula 1640.09.14, ggII/74-75/3
Mårthen B*Kyrckioheerde,
* Tiurala 1661.8.26-27, gg1/1189/12
Mårthen B*Kyrckioheerde, Hijtola
* Joukio 1663.03.23-24, gg1/1086v/4
Mårthen B*kyrckioheerde,
* Tiurala 1662.09.30-10.02, gg1/1164/17
Mårtn, Kyrckeheerden
* Tiurala 1665.02.13-14, gg1/1005/12
Mårtn, skolmestare, Kexholm
* Räisälä 1665.09.12-13, gg1/1034/6
Mårtn, Kyrckieheerde
* Tiurala 1665.09.15-16, gg1/1038/12
Mårtn, kyrckieheerde
* Sakkola 1665.09.5-6, gg1/1026/10
Mårtn,
* Sakkola 1673.10.16-17, gg1/176v/8
Mårtn,
* Sakkola 1674.01.26-27, gg1/9/15
Mårtn,
* Sakkola 1675.03.23-24, gg2/1199v/14
Mårtn,
* Sakkola 1675.03.23-24, gg2/1202/26
Mårtn Gregorij,
* Sakkola 1673.03.19-20, gg1/139v/12
Mårtn Gregorij,
* Sakkola 1673.03.19-20, gg1/139v/11
Mårtn Gregorij,
* Sakkola 1674.01.26-27, gg1/6v/6
Mårtn Gregorij,
* Sakkola 1674.10.8-9, gg1/53v/12
Mårtn Gregorij,
* Sakkola 1675.03.23-24, gg2/1201v/24
Mårtn Matzson, Amptman
* Sakkola 1666.03.05-06, gg1/924/19
Mårtn Mårthensson, Taipale stadh
* Rautu 1666.03.09-10, gg1/940/11
Nester Iwanof, entinen starosta
* kisalmi/Kitee 1642.08.25, ggII/201/15
Niells, kyrckoherde
* Sortavala 1667.02.11-12, gg1/746/2
Niells Månsson, amptman
* Kitee 1667.09.20-21, gg1/815v/28
Niells Månsson, amptman
* Kitee 1667.09.20-21, gg1/814v/23
Niells Månsson, amptman
* Kitee 1667.09.20-21, gg1/816/31
Niells Månsson, amptman
* Pälkjärvi 1670.05.31, gg1/429/A
Niells Olloffsson, kruununvouti
* kisalmi/Pyhäjärvi 1657.05.05, gg1/1233/A
Niells Olloffsson, Cronones Befahlningzman
* Sakkola 1667.09.09-11, gg1/796/A
Niells Olloffsson, Cronones befahlningzman
* Pyhäjärvi 1667.09.13-14, gg1/805/A
Niells Ollsson, cronones befahlningzman
* Pälkjärvi 1670.05.31, gg1/429/A
Niells Ollsson, hopman
* Tiurala 1673.03.10-11, gg1/129/9
Niells Ollsson, Cronones befahlningzman
* Tiurala 1674.02.3-4, gg1/14v/27
Niells Olofsson, befallningzman
* Räisälä 1668.03.06-07, gg1/614/A
Niells Olofzson, Cronones befahlningzman
* Rautu 1667.09.06-07, gg1/789/A
Niellss, kyrckioheerde, Sordawala
* Rautu 1668.03.16-17, gg1/623/1
Niellss Ollsson, Cronones Befahlningzman
* Ilomantsi 1667.09.24-25, gg1/817/A
Niellss Ollsson, Cronones Befallningzman
* Räisälä 1668.07.09-10, gg1/628/A
Niellss Ollsson, Cronones Befallningzman
* Kitee 1668.09.04-05, gg1/636/A
Niellss Ollsson, Cronones befallningzman
* Ilomantsi 1668.09.12-14, gg1/643/A
Niellss Ollsson, Cronones Befallningzman
* Pälkjärvi 1668.09.17-18, gg1/648/A
Niellss Ollsson, befallningsman
* Tiurala 1668.09.28-30, gg1/656/19
Niellss Olofsson, befallningzman
* Tiurala 1668.03.03-04, gg1/612v/28
Niels, upbördzskrifware
* Kitee 1675.09.16-17, gg2/1211/9
Niels Bengtsson,
* Salmis 1672.09.20-21, gg1/251/29
Niels Larsson, amptman
* Rautu 1674.10.5-6, gg1/48/9
Niels Månsson, amptman
* Kitee 1667.01.31-02.01, gg1/708/30
Niels Månsson,
* Kitee 1667.11.28-29, gg1/862v/21
Niels Ollson, befahlningzman
* Kitee 1673.03.03-04, gg1/124/3


Päivitetty: 30.6.1993

Edellinen * Sisällysluettelo * Seuraava