kotisivu  -> Lataa oppikirja (PDF)


Arkistolaitoksen tuottama Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen oppikirja julkaistaan ainoastaan verkkoversiona pdf-muodossa Kansallisarkiston kotisivustolla: lataa oppikirja (PDF). Kirjan lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat -ohjelmaa.

Tarkoituksena on saatujen kokemusten pohjalta tarkastella kirjaa uudelleen joidenkin vuosien kuluttua ja mahdollisesti tuottaa oppikirjasta kokonaan uuden tyyppinen verkkojulkaisu ja sen lisäksi mahdollisesti myös perinteinen julkaisu. Oppikirjasta voi antaa palautetta Kansallisarkistoon tällä lomakkeella.

Oppikirjaa pidetään lainsäädännön, muun ohjeistuksen yms. seikkojen osalta ajan tasalla. Kirjan jokainen uusittu versio saa juoksevan numeron siten, että ensimmäinen verkossa julkaistu versio saa numeron 1.0, seuraava versio numeron 1.1 jne. Versionumeron yhteydessä on myös julkaisupäivämäärä. Muutetut tekstikohdat ovat versiojärjestyksessä omana tiedostonaan.

Julkaisun sisällysluettelosta pääsee automaattisesti kirjan lukuihin. Hakumahdollisuus toimii tasolle, jossa luvut on merkitty kahden desimaalin tarkkuudella (esim. luku 3.1.1 Arkistolainsäädäntö). Samoin sisällysluettelosta on suora pääsy liitteisiin.

Erillisen sisällysluettelon saa auki ja kiinni Acrobat-ohjelmassa napsauttamalla ruudun vasemmassa laidassa olevaa välilehteä "Bookmarks" (kirjanmerkit). Sisällysluettelon leveyttä voi säätää vetämällä hiirellä ikkunan kirjanmerkkiosan ja varsinaisen tekstinnäyttöosan välissä olevaa pystypalkkia vasempaan tai oikeaan. Acrobat-ikkunan alapalkissa on lisäksi navigointinappuloita (ensimmäinen sivu - viimeinen sivu; edellinen sivu - seuraava sivu; edellinen kohta - seuraava kohta), jotka toimivat vastaavasti kuin selainten "Taakse" ja "Eteen" -nappulat. Lisäksi alapalkissa on tekstilaatikko, joka osoittaa näytössä olevan sivun numeron. Siirtyminen suoraan jollekin sivulle voidaan tehdä kirjoittamalla laatikkoon haluttu sivunumero ja painamalla enteriä.

Kirjassa on runsaasti viittauksia arkistolaitoksen ohjeistukseen, muihin tietolähteisiin ja erilaisiin arkistoinstituutioihin. Kirjassa on pyritty mahdollisimman laajasti tarjoamaan linkkiyhteys ao. tietolähteiden ja laitosten verkkosivuille.