Näyttelyn tausta
  1. Tervakaupunki Oulu
  2. Tervahovin alku ja loppu
  3. Pehtoorit, räkärit ja tynnyrinvyöryttäjät
  4. Oulumiehet
  5. Tervaporvarit
  6. Merikapteeni ja tervaporvari Otto Ravander
  7. "Niin on velasa ku tervansoutaja"
  8. Tervaa maailmalle
Palaute

Oulun maakunta-arkiston kotisivulle

Tervetuloa Tervaporvareiden aikaan -verkkonäyttelyyn!

Verkkonäyttely esittelee Oulun maakunta-arkistossa säilytettävää monipuolista ja laajaa tervakauppaan liittyvää aineistoa 1700- ja 1800-luvuilta seuraamalla tervan reittiä Kainuun korvesta Ouluun ja ulkomaille.

 Seuraava