Sota-ajan kotirintama – Joensuun maakunta-arkiston näyttely 2004 / verkkonäyttely 2007
 


Näyttelyn teemat:

Vaaran varalle
Työ- ja toimeentulo
Säännöstelty arki
Ihmiset poissa kotoaan
Apua autettaville
Rakentamisen aika
Paikasta toiseen
Hetkiä ilolle

Joensuuun
maakunta-arkiston
kotisivut

Vuonna 2004 tuli kuluneeksi 60 vuotta jatkosodan päättymisestä. Vuoden 1944 tapahtumat olivat tämän vuoksi näkyvästi esillä eri tiedotusvälineissä. Erityistä huomiota saivat kesän 1944 torjuntataistelut sekä poliittiset ratkaisut, joita tehtiin niin Saksan aseavun saamiseksi kuin sittemmin sodasta irtautumiseksi.

Sota-aika näyttäytyy jälkipolville usein ennen kaikkea sotilaallisten ja poliittisten tapahtumien ketjuna. Sodasta selviytyminen edellytti kuitenkin, että elämän arkinen puoli sujui säännöllisissä ja säännönmukaisissa uomissa niin hyvin kuin se oli mahdollista. Niinpä Joensuun maakunta-arkisto halusi syksyn 2004 asiakirjanäyttelyllään 'Sota-ajan kotirintama' kunnioittaa erityisesti niitä kansalaisia, jotka kuuden vuosikymmenen takaisissa poikkeusoloissa vastasivat arjen perustehtävistä: työstä viljelyksillä ja tehtaissa, lasten kasvatuksesta, palvelujen järjestämisestä ...

Näyttely rakentui kahdeksan väljän teeman ympärille, joten myös tämä esittely noudattaa tätä jakoa. Näyttelyssä esillä olleet asiakirjat sisältyvät Joensuun maakunta-arkistossa säilytettäviin arkistoihin. Koska maakunta-arkisto säilyttää erityisen paljon valtion viranomaisten asiakirjoja, heijastui tämä myös näyttelyn aineistossa. Yksittäisistä arkistonmuodostajista oli laajimmin esillä Kuopion lääninhallitus.

Kaikki näyttelyn asiakirjat saatettiin digitaaliseen muotoon ennen paperille tulostamista. Eräistä asiakirjoista poistettiin kuvankäsittelyn keinoin henkilöiden tunnistamiseen liittyviä kohtia. Muutoin asiakirjojen sisältöä ei muutettu.

Verkkonäyttelyssä on esillä vain osa vuoden 2004 näyttelyn asiakirjoista. Klikkaamalla kuvan alla olevaa linkkiä, saatte kuvan näkyville suurempana.O l e t t e   t e r v e t u l l e i t a   n ä y t t e l y y m m e ! Verkkonäyttely on avattu 16.11.2007