Statistik

Ingermanländare som flyttades till Finland åren 1943-1944

Grupp Antal (ca)
Från Ryssland via Estland 29.3.1943 - 17.6.1944 61 163
Från Tyskland 17.7.1943-12.5.1944 2 042
Tillsammans 63 205


Till Sovjetunionen återlämnade ingermanländare och övriga civiler 1944-1945

Grupp Antal (ca)
Transporter 5.12.1944 - 15.1.1945 56 030
Kompletterande transporter 1945-1947 839
Tillsammans 56 869


Av de som lämnade Finland var 55 000 ingermanländare. Övriga var andra sovjetiska civiler som kommit till Finland, främst från Östra Karelen.

Suomeksi

По-русски

In English

Auf Deutsch