Etusivu

Esittely

Tekninen toteutus

Hakuohjeet

SAY:n pitäjittäisissä niteissä kylien ja niiden talouksien (talojen) tiedot on ryhmitelty 20 vuoden jaksoihin. Kuhunkin tällaiseen jaksoon liittyy aakkosellinen kylähakemisto, jossa on viittaus aukeamaan, josta kylä löytyy. Näissä hakemistoissa kylännimet ovat lähteissä esiintyvissä muodoissa, jotka eivät oikeinkirjoituksen osalta useinkaan täysin vastaa nykyisiä muotoja. Digitoinnin yhteydessä myös kylähakemistot digitoidaan ja liitetään digitoituihin kuviin. Näin ollen SAY:ssa esiintyviä pitäjiä ja kyliä voi etsiä arkistolaitoksen digitaaliarkiston hakutoimintoja käyttäen. Näitä ovat vapaasanahaku sekä puunäkymään perustuva haku. Talokohtaisia tai henkilöhakemistoja SAY:hyn ei sen sijaan ole laadittu.

Vapaasanahaussa digitaaliarkiston hakunäkymän kenttään "vapaasana-haku" kirjoitetaan haluttu paikannimi, pitäjä tai kylännimi. Pitäjien kohdalta on huomattava, että SAY:tä laadittaessa on noudatettu lähteiden pitäjänjakoa, joka vastaa 1500 - 1600-lukujen pitäjänjakoa; sen vuoksi siitä puuttuu suuri määrä myöhemmin syntyneitä pitäjiä (kuntia); poikkeuksen muodostavat ns. kokoonpannut, puhtaaksikirjoitetut luettelot, joissa aluejako on 1900-luvun kuntajaon mukainen. 1930-luvun kuntien sisältymisestä SAY:n pitäjäkokonaisuuksiin ks. Suomen Asutuksen yleisluettelon opas. Haettaessa vapaasanahaulla pitäjän/kunnan nimen mukaan päästään kyseisen pitäjän digitoituihin 20-vuotisjaksoihin. Kunkin tällaisen jakson yleistietojen kohdalla alimpana on merkintä sisällysluettelosta. Klikkaamalla tätä tekstikohtaa päästään kyseisen 20-vuotisjakson sisällysluetteloon, jossa kylät ovat aakkosjärjestyksessä. Klikkaamalla edelleen kylännimen kohdalla olevaa sivunumeroa päästään digitoidulle aukeamalle, jossa haettu kylä esiintyy.

Kylännimien vaihtelevasta kirjoitusasusta johtuen ei ole varmaa, että etsimällä kylännimen mukaan vapaasanahaussa saadaan positiivinen hakutulos, vaikka kylän tiedot jo sisältyvät SAY:n digitaaliversioon - lisäksi on otettava huomioon, että samannimisiä kyliä on runsaasti eri pitäjissä. Sen vuoksi on syytä pitäjännimen perusteella hakea esille pitäjäkohtaiset jaksot ja niiden sisällysluettelot, jotka sisältävät kylännimet.

Toisen hakumahdollisuuden muodostaa puunäkymä. Digitaaliarkiston hakunäkymässä mainitaan puunäkymä hakumahdollisuuksien esittelyssä. Klikkaamalla sanaa "puunäkymä" päästään digitaaliarkiston puunäkymään, jossa digitaaliarkistoon sisältyvät digitaaliset aineistokokonaisuudet luetellaan aakkosjärjestyksessä. Ensimmäisenä on "Asutuksen yleisluettelo". Klikkaamalla tämän kohdan alinta riviä "Asutuksen yleisluettelot" päästään raporttiin, jossa digitoidut SAY:n aineistot luetellaan aakkosjärjestyksessä. 
 
Arkistolaitos (C) 2006