Etusivu

Esittely

Suomen Asutuksen Yleisluettelo muodostuu systemaattisesti kootuista, pitäjittäin ryhmitellyistä ja vuosittain etenevistä asutusta koskevista lähdetiedoista. Pitäjien puitteissa vuosittaiset asutustiedot esitetään sarakemuodossa kylittäin ja taloittain. SAY kattaa Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen historialliset maakunnat sekä suurimman osan Uudenmaan maakunnasta sekä lisäksi rajoitettuja alueita Pohjois-Pohjanmaalta ja Savosta. Ajallisesti SAY oli alkuaan tarkoitettu kattamaan ajanjakson 1539 - 1809, mutta tämä tavoite on saavutettu vain Hämeen ja Satakunnan osalta. Muiden maakuntien osalta ajanjaksot ovat lyhyempiä. SAY sisältää paria poikkeusta lukuun ottamatta ainoastaan maaseutuväestöä koskevat tiedot, ei kaupunkiväestöä.

Jalmari Finne ryhtyi keräämään veroluetteloihin sisältyviä tietoja asutuksesta ja esittämään ne yleiskatsauksellisesti sukututkimuksen tarpeita varten. Finnen toteutettua aluksi suunnitelmaansa yksityisin varoin eduskunta myönsi tarkoitukseen varjoja vuodesta 1929 lähtien. Tässä yhteydessä hankkeen nimeksi tuli Suomen Asutuksen Yleisluettelo. Työ tapahtui Valtionarkiston (nykyisin Kansallisarkisto) valvonnassa, mutta Finne ohjasi työtä kuolemaansa saakka. Hanke osoittautui alun perin arvioitua suuritöisemmäksi. Kun se resurssien puutteen vuoksi keskeytyi 1970-luvun puolivälissä, olivat asutustiedot lähes koko Itä-Suomesta sekä suurimmasta osasta Pohjois-Suomea vielä kokoamatta.

Lähes puolen vuosisadan aikana Suomen Asutuksen Yleisluettelo-hanke on tuottanut n. 180 000 aukeamaa käsittävän aineiston. SAY:sta on laadittu opas, Suomen Asutuksen Yleisluettelon opas, Valtionarkiston julkaisuja 7, Helsinki 1975, jossa yleisluetteloniteiden kokoamisessa noudatettuja periaatteita on esitelty sekä lueteltu ne pitäjät, joita koskevat luettelot olivat valmiita, kun hanke päättyi. Opas

Säännöissä, joita on noudatettu SAY:n kokoamisessa, on vuosikymmenien kuluessa tapahtunut pieniä muutoksia. Aineiston kokoamiseen on osallistunut suuri määrä henkilöitä. Tämän vuoksi eri pitäjien luetteloissa esiintyy tiettyä epätasaisuutta ja epäjohdonmukaisuutta. Eri veroluetteloista saatavien väestötietojen yhdisteleminen ei myöskään ole yksiselitteistä johtuen monista tekijöistä, mm. siitä, että kaikkea mahdollista lähdemateriaalia, kuten tuomiokirjojen tietoja, ei ole voitu ottaa huomioon. Käytetyn materiaalin perusteella tehdyt johtopäätökset ovat yleensä perusteltuja, mutta lisämateriaalin valossa saattavat suoritetut päätelmät osoittautua virheellisiksi. SAY onkin nähtävä aineistokokoelmana, joka antaa yleiskuvan talouksien asemassa ja niiden jäsenistössä tapahtuneista muutoksista, mutta jonka tiedot usein edellyttävät tarkistuksia sellaisten lähteiden avulla, joita SAY:ta koottaessa ei ole voitu ottaa huomioon. Luotettavuusongelmaa on käsittely edellä mainitussa oppaassa sekä fil.maist. Ulla Koskisen laatimassa raportissa Suomen Asutuksen Yleisluettelon käytettävyys digitointia silmällä pitäen (2002). Raportti

Tekninen toteutus

Hakuohjeet 
 
Arkistolaitos (C) 2006