Till nätutställningens första sida Till arkivverkets hemsida   Suomeksi Svenska

 

   
  Vita trupper i Vasa i början av medborgarkriget.
Museiverket
 
   

 

Riksarkivets första nätutställning berättar med hjälp av enskilda handlingar om inbördeskrigets händelser. Utställningen presenterar varje vecka dokument, som hänför sig till krigshändelserna ända från krigets utbrott till april 1918, då Finlands folkkommissariats verksamhet upphörde. Folkkommissariatets sista protokoll är daterat 21.4.1918.

Handlingarna är insamlade i Riksarkivets byggnad vid Fredsgatan och i filialen i Sörnäs. I den förstnämnda förvaras huvudsakligen handlingar rörande de röda, i den senare de vitas material, men gränsen är inte entydig, vilket framgår av utställningen.

 

   
  Rödgardister från St:Marie
(Museiverket, historiska bildarkivet)
 
   

 

Man har utgått från tre infallsvinklar: utöver handlingar uppgjorda av de vita och de röda har man valt material som skrivits av privata personer. En del av dem har deltagit i striderna som soldater och en del har följt med händelserna som civila. Man har också tagit med utdrag ur efteråt skrivna minnesberättelser, som belyser krigets händelser.

Utställningen vill inte föra fram någon tolkning av inbördeskrigets viktigaste händelser, utan presenterar kanske mindre kända historiska källor. I samband med handlingarna finns uppgifter om i vilket arkiv ifrågavarande handling ingår. På så vis kan forskaren vid behov närmare bekanta sig med det förevisade materialet i Riksarkivet.