Till undervisningsmaterialets första sida Anvisningar   Suomeksi Svenska

Anvisningar för användningen av undervisningsmaterialet 1808-1809 dokument om Finland i krig

 

Materialet är indelat i sex avdelningar, som i tur och ordning berättar om ett skede i Finska kriget 1808-1809. Genom att klicka på en dokumentbild öppnas en PDF-fil, som innehåller hela i fråga varande dokument, även i renskriven form.

Illustrationerna på introduktionssidan växlar vid varje uppdatering av webbsidan. För denna funktion kräver terminalen installation av Java. De kan studeras i bättre resolution i det särskilda webbalbum som nås genom att man klickar på bilderna.

För att läsa PDF måste man använda programmet Adobe Acrobat Reader, som kan nedladdas gratis bl.a. på webbplatsen Adobe.